Концентриран миещ препарат Bert 27

Силно концентриран миещ препарат, на основа киселини, за обработка на гранит, керамика и др. Продуктът следва да бъде използван в случай на много упорито замърсяване, за почистване на ръжда и отлагания.  Има качеството да образува слой пяна, който не се разтича по време на използването му върху вертикални повърхности. Специално предназначен за дълбоко почистване на материалите, след полагането им.

Bert 27 - Концентриран миещ препарат