Освежаващ цвета и защитен препарат "Grezzo"

Препарат за интензивно подчертаване цвета на материала. Защитава третираната повърхност от проникване на вода и мазнини. Използва се предимно за нанасяне върху недообработени повърхности.

"Grezzo" - Освежаващ цвета и защитен препарат