ПЯСЪЧНИК

Пясъчникът е седиментна скала образувана от материали, които са получени от разрушаването на други скали, най-често кварц и фелдшпат. Разрушените или отмити материали се отлагат в друга среда и там с времето отново се спояват. В зависимост от размера на зърната, пясъчниците биват: финозърнест /0.1-1мм/, среднозърнест /1-2.5мм/ и едрозърнест /2.5-5мм/. Според това какви са частиците в пясъчника, той може да бъде глинест, варовит или глинесто-варовит. Сред цветовете в които се среща пясъчника са жълт, кафяв, жълто-кафяв, червен, сив, розов, бял, черен. Пясъчникът е познат строителен материал още от древността и се е използвал за изграждането на храмове, катедрали, статуи, декоративни фонтани и други.

ПЯСЪЧНИК "РЕЙНБОУ"
ПЯСЪЧНИК
ПЯСЪЧНИК "РЕЙНБОУ"