Грижа за камъка

Естествените камъни обикновено изискват много малка поддръжка, но все пак е нужно внимание при почистването им. Използват се само подходящи препарати, предназначени за целта. Добре е повърхностите да бъдат импрегнирани, за да се предпазят от захабяване или промяна на цвета. За рутинно почистване използвайте целулозна гъба, не естествена, защото последната лесно се разрушава при търкане по каменната повърхност.  За почистване на подови настилки се препоръчва гъба ”моп” вместо друга изградена от лентички, тъй като те често оставят капки.